Omgevingswet

Rijksoverheid

Door de Rijksoverheid is in het kader van de Omgevingswet een Nationale Omgevingsvisie opgesteld. Op de Ontwerp-Nationale Omgevingsvisie is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een zienswijze ingediend. Lees verder

 

Provincie Utrecht

2020-18-2020

Ontwerp-Omgevingsvisie
Door de provincie Utrecht is in de periode van 22 september t/m 02 november 2020 de Ontwerp-Omgevingsvisie en verordening voor het indienen van zienswijzen ter inzage gelegd. Door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is daar een zienswijze op ingediend. Lees verder

Concept-Omgevingsvisie
Inspraakreactie SMZ e.o.: Lees verder

Regio

 

 

Gemeenten

2022-03-07

Gemeente Zeist

Door de gemeente Zeist is voor de periode van 17 januari t/m 28 februari 2022 de 'Ontwerp-Eerste Zeister Omgevingsvisie' ter inzage gelegd.  Door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is daar een uitgebreide zienswijze op ingediend. In de zienswijze van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. wordt er gezien de klimaat- en ook biodiversiteitscrises voor gepleit duurzaamheid en dan in het bijzonder een 'Natuurinclusief Zeist' ook echt centraal te stellen, waarvoor tevens een groot aantal aanbevelingen wordt gedaan. Dat op basis van de zogenaamde 'Donut aanpak', waarbij enerzijds de grenzen die de aarde/natuur aan ontwikkelingen stelt centraal worden gesteld en anderzijds de basisbehoefte van de mens worden gerespecteerd. 

Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. op Ontwerp-Omgevingsvisie Zeist. Lees verder

2022-03-07

Gemeente De Bilt

Door de gemeente De Bilt wordt thans een omgevingsvisie opgesteld. Teneinde een bepaalde richting te geven aan het proces is daartoe door de gemeenteraad van de gemeente De Bilt eind 2019 een 'Startnotitie Omgevingsvisie De Bilt' vastgesteld. Teneinde tot afgewogen keuzen te kunnen komen wordt tevens een Plan-MER opgesteld. Door het IVN-De Bilt e.o./de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is op de zogenaamde: 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie De Bilt' een zienswijze ingediend.

Zienswijze IVN-De Bilt e.o./Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie De Bilt Lees verder 

2022-10-27

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Door de gemeente Utrechtse Heuvelrug is inmiddels in april van 2022 een 'Concept- Omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug' ter inzage gelegd, inclusief ook een bijbehorende Plan-MER. Door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is daar een uitgebreide zienswijze op ingediend.

Zienswijze SMZ e.o. inzake 'Concept-Omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug' Lees verder: