Bijgewerkt 2020-18-11

Omgevingswet

Rijksoverheid

Door de Rijksoverheid is in het kader van de Omgevingswet een Nationale Omgevingsvisie opgesteld. Op de Ontwerp-Nationale Omgevingsvisie is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een zienswijze ingediend. Lees verder

 

Provincie Utrecht

2020-18-2020

Ontwerp-Omgevingsvisie

Door de provincie Utrecht is in de periode van 22 september t/m 02 november 2020 de Ontwerp-Omgevingsvisie en verordening voor het indienen van zienswijzen ter inzage gelegd. Door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is daar een zienswijze op ingediend. Lees verder


Concept-Omgevingsvisie

Inspraakreactie SMZ e.o.: lees verder

Regio

 

Gemeenten