Welkom op onze  website

De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is in het begin van de jaren zeventig opgericht door een groep verontruste burgers die zich zorgen maakten over de achteruitgang van het leefmilieu.
Het belangrijkste doel van de Stichting is de bescherming van de leefomgeving in het algemeen en dat van de natuur en het landschap in het bijzonder.
Wij volgen daarbij, samen met andere Zeister Natuur- en Milieugroepen, de gemeente Zeist en omliggende gemeenten opbouwend kritisch.

Om onze doelstellingen met succes te kunnen bereiken worden wij ondersteund door donateurs. Hoe groter het aantal donateurs dat zich bij ons heeft aangesloten, des te sterker kunnen wij onze argumenten en onze stem laten horen bij de autoriteiten van de gemeentelijke overheden.

Ons werk wordt geheel door vrijwilligers verricht in het belang van onze leefgemeenschap zodat Zeist groen en leefbaar blijft voor ons en onze kinderen.
Wij hebben daarvoor ook uw steun nodig. Meld u zich aan als donateur; de donateursbijdrage is 10 euro per jaar (maar méér mag natuurlijk ook!)

zeist moet groen blijven (1)

Petitie Zeist moet groen blijven

De huidige coalitiepartijen in het gemeentebestuur willen Zeist snel verstedelijken en laten opgaan in een Regiometropool Utrecht. De verstening gaat ten koste van onze groene leefomgeving. Bij velen direct om de hoek, maar ook in de buitengebieden gaat flink gekapt worden. Dat willen wij niet! Onderteken de petitie

1glasbak1

De successen van 50 jaar actie

Een van eerste grote successen van onze stichting was de introductie van de glasbak in Nederland vlak na haar oprichting in 1971. Aanvankelijk een vrijwel open container met twee schuifdeksels. Glas werd er in gegooid, maar kinderen konden erin kruipen en statiegeld flesjes eruit halen. Dat was niet zonder gevaar! Met de beide initiatiefneemsters namens de Stichting Milieuzorg Zeist e.o., de dames Riemens en Kuiper-Verkuyl, was afgesproken dat zij wekelijks rond de container de glasscherven zouden opruimen en de stoep aanvegen. Dat gebeurde dus ook gewoon. Op de foto Miep Kuiper-Verkuyl op latere leeftijd bij een moderne opvolger van de oorspronkelijk open glasbak. (Foto Kevin Hagens, Hagens fotografie)lees verder

Aanmelden als donateur

Word donateur van de Stichting Milieuzorg Zeist en stuur een email met voornaam, achternaam, emailadres en postcode naar info@milieuzorgzeist.com

Minimum donatie €10,- per jaar.

Wilt u meer weten over ons?
Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Kometenlaan 70, 3721 JV Bilthoven

Tel:       030-2203122
KvKnr.: 41178446
Bank :  NL36INGB0002553867