Welkom op onze  website

De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is in het begin van de jaren zeventig opgericht door een groep verontruste burgers die zich zorgen maakten over de achteruitgang van het leefmilieu. Het belangrijkste doel van de Stichting is de bescherming van de leefomgeving in het algemeen en dat van de natuur en het landschap in het bijzonder. Wij volgen daarbij, samen met andere Zeister Natuur- en Milieugroepen, de gemeente Zeist en omliggende gemeenten opbouwend kritisch.

Om onze doelstellingen met succes te kunnen bereiken worden wij ondersteund door donateurs. Hoe groter het aantal donateurs dat zich bij ons heeft aangesloten, des te sterker kunnen wij onze argumenten en onze stem laten horen bij de autoriteiten van de gemeentelijke overheden.

Ons werk wordt geheel door vrijwilligers verricht in het belang van onze leefgemeenschap zodat Zeist groen en leefbaar blijft voor ons en onze kinderen.

Wij hebben daarvoor ook uw steun nodig. Meld u zich aan als donateur; de donateursbijdrage is 10 euro per jaar (maar méér mag natuurlijk ook!)

Rapalje huldigt 50jarig SMZ

lees verder

Milieukrant maart 2022

Toen wij onze Milieukrant samenstelde had Rusland  de Oekraïne nog niet aangevallen. De wereld is ingrijpend veranderd en toch vragen uw aandacht vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Het leek de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een goed idee u een  ‘update’ te geven van haar visie voor een duurzame toekomst van Zeist zoals zij deze eerder begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.

Wellicht kan deze Milieukrant maart 2022 (zie bijlage) zowel u als de gemeenteraad inspireren om de duurzame ontwikkeling van Zeist , ook al zijn er inmiddels daartoe vele initiatieven, zowel door de gemeente zelf als  bijvoorbeeld ook het kader van Samen Duurzaam Zeist, een extra impuls te geven.

Daarbij graag ook uw aandacht voor het volgende: Om onze leefomgeving zo goed mogelijk te beschermen was het soms nodig  gerechtelijke procedures  te voeren en dat een keer zelfs tot aan de Raad van State. Dat brengt uiteraard kosten met zich, kosten die wij alleen kunnen  dragen dankzij uw donaties. Wij bedanken hierbij alle donateurs van wie wij een donatie over 2021 hebben ontvangen.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om degenen die hun donatie over 2021 nog niet hebben overgemaakt te verzoeken dat alsnog te doen. Het banknummer van onze stichting is NL36 INGB0002553867.

Aanmelden als donateur

Word donateur van de Stichting Milieuzorg Zeist en stuur een email met voornaam, achternaam, emailadres en postcode naar info@milieuzorgzeist.com

Minimum donatie €10,- per jaar.

Wilt u meer weten over ons?
Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Kometenlaan 70, 3721 JV Bilthoven

Tel:       030-2203122
KvKnr.: 41178446
Bank :  NL36INGB0002553867