Algemeen

2022

2022-26-03

In memoriam  Berend Dijksterhuis
Eind vorig jaar 2021, ontvingen wij het bericht dat oud bestuurslid Berend Dijksterhuis op 90 jarige leeftijd is overleden. lees verder

 

2020

2020-18-11

In memoriam Coen Gorts

Eind oktober kregen we het bericht dat op 23 oktober 2020 Coen Gorts is overleden. Hij was met name in de beginjaren van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. actief binnen de Werkgroep Geluwa die die zich bezig hield met de problematiek van geluid, lucht en water. Lees verder

In memoriam Miep Kuiper-Verkuyl

Op 23 augustus 2020 is op 93 jarige leeftijd een van de mede-oprichters van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Miep Kuiper-Verkuyl overleden. Lange tijd vervulde zij als secretaris een belangrijke spilfunctie binnen de Stichting Milieuzorg Zeist e.o.. Daarnaast stond zij een de wieg van vele duurzame initiatieven, zoals o.a. samen met Babs Riemens aan de introductie in 1972 van de glasbak in Zeist en daarmede in Nederland. Samen werden zij in die tijd ook wel als de glasbakmoeders aangeduid. Voor velen binnen de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en ook daarbuiten is Miep altijd een aansprekend voorbeeld gebleven. Met bijgevoegd In Memoriam willen we haar waardig gedenken Lees verder

2020-06-16

Trek de groene grens in je achtertuin

Het vergroenen van achtertuinen staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling, dat niet alleen vanuit het oogpunt van het verhogen van de biodiversiteit, maar ook vanwege de klimaatverandering. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds intensievere buien, maar ook met hittestress, met name in sterk verstedelijkte gebieden. Met zijn allen kunnen we daar wat aan doen, dus door onze tuinen te vergroenen en ook waar mogelijk versteende oppervlakten en daken af te koppelen. Dus laten we niet alleen de groene grens trekken waar het om het buitengebied gaat, dus niet bouwen buiten de zogenaamde 'rode contouren', maar ook in onze eigen achtertuin. Lees verder

2020-05-20

Campagne Heuvelrugtuinen gelanceerd

Door het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug is in samenwerking met Natuur en Milieu Utrecht en het IVN de campagne Heuvelrugtuinen gelanceerd. Een Heuvelrugtuin is stukje Nationaal Park in je eigen tuin. Het is een tuin die voor 60 % groen is en daarbij zoveel als mogelijk bestaat uit soorten die van nature op de Heuvelrug voorkomen. Ook gebruik je natuurlijk geen gif. Ook is de bestrating die je toepast waterdoorlatend. Zo kun je dus zelf met je tuin een positieve bijdrage leveren aan het  vergroten van de biodiversiteit op de Heuvelrug, evenals aan het klimaat. Kijk voor meer informatie op: www.jouwheuvelrugtuin.nl

2020-04-20

In memoriam Marijke Koster
Onlangs kregen wij bericht dat Marijke op 7 april 2020 is overleden.
We zijn blij en dankbaar dat we zo lang, namelijk 11 jaar, met haar hebben kunnen samenwerken en zo van haar kennis en kunde, enthousiasme en liefde voor de natuur gebruik konden maken. We verliezen met haar overlijden een lieve, warme en zeer gastvrije persoonlijkheid. lees verder

2018

Glasbak Milieuzorg Zeist 1972

In diverse media is op 16 juni 2018 aandacht geschonken aan het feit dat 40 jaar geleden op die datum de eerste glasbak in Nederland zou zijn geplaatst. In werkelijkheid is dit dankzij de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. 46 jaar geleden. lees verder

Artikel over de verkiezingen in 2018 in de Nieuwsbode
In de Nieuwsbode van 24 januari 2018 heeft een interview gestaan met Maarten van Deursen, bestuurslid van de Stichting Milieuzorg Zeist, over een brief die de stichting heeft gezonden aan alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

Met toestemming van de Nieuwsbode staat dit interview op onze site. lees verder

2017

In memoriam mevrouw B.M. Riemens-Jagerman

Wij hebben vernomen dat op 19 oktober 2017 op 98 jarige leeftijd is overleden

mevrouw B.M.Riemens-Jagerman

Ze was eind 1971 een van de oprichters van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en heeft tot op hoge leeftijd uitgedragen dat afval grondstof is. Vanuit die gedachte, hergebruik van grondstoffen (recycling) en sluiten van kringlopen, zijn mede op haar initiatief rond 40 jaar geleden de eerste glas- en blikbak van Nederland in Zeist geplaatst en is zo’n 35 jaar geleden de kringloopwinkel in Zeist gestart. Ze was in haar denken over en omgaan met grondstoffen haar tijd ver vooruit en in die zin een echte pionier in Nederland. Het was een voorrecht om met deze inspirerende vrouw te mogen samenwerken. We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Masterplan Buitensportaccommodaties
In 2015 heeft de gemeente Zeist samen met alle lokale sportverenigingen een Sportvisie opgesteld en uitgewerkt in een Masterplan Buitensportaccommodaties. In de hierbij gevoegde notitie leest u de visie hierop van De Stichting Milieuzorg Zeist e.o..  lees verder

Overhandiging cheque aan de Stichting Utrechts Landschap
Op 1 juni 2017 heeft Erik Notenboom, voorzitter van onze stichting, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Milieuzorg Zeist en het 90-jarig bestaan van de Stichting Utrechts Landschap een cheque overhandigd aan Saskia van Dockum, directeur van de Stichting Utrechts Landschap. lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen
Op dit moment zijn de politieke partijen die actief zijn in Zeist bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma's ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De Stichting heeft aan alle leden van de huidige raadsfracties in Zeist een lijst met punten gezonden in de hoop dat de politieke partijen deze punten zullen meenemen in hun verkiezingsprogramma. Het uitvoeren van onze voorstellen draagt bij aan een duurzaam Zeist. De onderwerpen staan in een willekeurige volgorde en geven geen prioriteit aan.

Het bestuur zal zodra de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bekend zijn deze programma's nakijken op diverse punten. lees verder

2016

Folder 2016
In de loop van 2016 besloot het bestuur een nieuwe folder uit te geven onder de titel "Natuurlijk erfgoed om zuinig op te zijn". Deze folder wordt verspreid onder particulieren, overheid en bedrijfsleven om in het kort aan te geven waar de Stichting voor staat, welke resultaten zijn geboekt en hoe wij te werk gaan.

Van deze folder staan op deze site een digitale en een printversie.

Boek "Geroezemoes in het gras"
In de media wordt al geruime tijd aandacht besteed aan een groep van werkzame stoffen die gebruikt worden ter bescherming van gewassen tegen schadelijke insecten. Deze stoffen staan bekend onder de naam "neonicotinoiden". Zoals uit de naam blijkt zijn deze stoffen verwant aan nicotine. Helaas blijken deze stoffen niet alleen zeer effectief te zijn bij de bestrijding van schadelijke insecten maar hebben zij ook kwalijke gevolgen voor insecten die belangrijk zijn voor onze voedselproductie. In het kort komt het hierop neer dat deze stoffen het zenuwstelsel beïnvloeden met als gevolg dat de insecten niet meer eten, hun oriëntatiegevoel kwijt raken, verlamd raken en sterven door uitdroging, honger of een gemakkelijke prooi worden voor hun vijanden. In het boek "Geroezemoes in het gras" van David Goulson wordt hierop ingegaan. lees verder

Boek "De Verborgen Impact"
Wat zijn de nadelen van onze manier van leven? Op deze vraag probeert Babette Porcelijn een antwoord te geven in haar makkelijk leesbaar boek "Verborgen Impact". Bijgaand wordt kort aandacht besteed aan dit boek. lees verder

Herontwikkeling van het terrein van de WA-hoeve Den Dolder
In de Milieukrant 2016 staat een samenvatting van de ontwikkelingen in het verleden en heden op het terrein van de WA-hoeve en de houding daar tegenover van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o..  De integrale teksten publiceren we digitaal. lees verder

Triodos Bank
De Milieukrant 2016 is uit. Wij besteden daarin aandacht aan actuele ontwikkelingen. De artikelen over de nieuwbouw van de Triodos Bank op landgoed De Reehorst, de toekomst van de WA-Hoeve en onze visie op afval zijn samenvattingen. De integrale tekst publiceren wij digitaal. lees verder

Op weg naar een afvalloze samenleving
Steeds meer ontstaat er, ook bij de overheid, belangstelling voor en erkenning van het belang om te komen tot een zeer sterke verlaging en liefst tot een algehele afbouw van de afvalberg die wij met z'n allen produceren. lees verder

Fietspad Zeist-West-De Uithof opnieuw op de politieke agenda
De ambities om de Uithof te ontwikkelen tot een internationaal centrum voor onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en gezondheidszorg heeft de aanleg van een fietspad tussen Zeist-West en de Uithof weer op de politieke agenda gezet. lees verder

Ontvangen Groene Pluim van Groen Links Zeist
Tijdens haar Nieuwjaarsborrel op 29 januari 2016 heeft Groen Links Zeist een pluim uitgereikt aan de Stichting Milieuzorg Zeist in verband met haar al langdurige inzet voor duurzaamheid en milieu. lees verder

2014

Overhandiging cheque

Op 24 april 2014 heeft Erik Notenboom, voorzitter van onze Stichting, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze Stichting een cheque overhandigd aan de Brede School te Den Dolder. lees verder

2013

Gemeenteraadsverkiezingen

Op dit moment zijn de politieke partijen die actief zijn in Zeist bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma's ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De Stichting heeft in een brief aan alle huidige raadsfracties een aantal punten onder de aandacht van deze fracties gebracht die de Stichting belangrijk acht in het kader van een duurzaam Zeist.

Het bestuur zal zodra de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bekend zijn deze programma's nakijken op diverse punten. lees verder

Overeenstemming De Breul over ecologische verbindingen
Met de KSG De Breul en de locale natuur- en milieuorganisaties is overeenstemming bereikt over de realisatie van een ecologische verbinding over het terrein van de scholengemeenschap. lees verder

Bomen over bomen
Iemand heeft voor onze Stichting een aantal jaren het aantal kapaanvragen voor gemeentelijke en particuliere bomen die in De Nieuwsbode werden gepubliceerd bijgehouden zodat daardoor duidelijk is geworden hoe snel de gemeente Zeist "ontgroent"? Helaas moest betrokkene hiermee stoppen en is het ons niet gelukt dit arbeidsintensieve werk voort te zetten. lees verder

Beschermde status voor een deel van de Villatuinen Schroeder van der Kolklaan
De Stichting milieuzorg Zeist e.o. heeft bij de Schroeder van der Kolklaan met Lisman BV alsnog overstemming bereikt over bouw 3 villa's. Aanleiding was een uitspraak van de Raad van State in kader van het bestemmingsplan Den Dolder-Noord over de sportvelden van DOSC. lees verder

Een bloemetje
Ter gelegenheid van de behandeling in de gemeenteraad van het Groenstruktuurplan bood de SMZ aan beleidsmedewerkster Inge Broekstra een bloemetje aan vanwege haar enorme inzet. lees verder

2010

Stichting Milieuzorg deelt Duurzame Handdruk uit

In 2010 heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. burgers en organisaties in Zeist opgeroepen om met duurzame ideeën te komen. Zij heeft daartoe de Duurzame Handdruk in het leven geroepen. De Duurzame Handdruk bestaat niet alleen uit een oorkonde, maar ook uit een bedrag van euro 350 als bijdrage aan de realisatie van het duurzame idee. lees verder