Vacatures

2023-01-10
Wij zoeken een administrateur annex penningmeester

Werkzaamheden
- het beheren van ons donateursbestand
- alle handelingen die nodig zijn om onze 1x per jaar verschijnende Milieukrant gedrukt en verzonden te krijgen
- het beheren van de boekhouding van de stichting d.w.z. alle bij- en afschrijvingen verwerken, betalingen doen, acceptgiro’s afdrukken en verzenden
- het financieel jaarverslag opstellen

Wij zoeken iemand die
- nauwkeurig en zelfstandig kan werken
- enige vaardigheid heeft in het werken met digitale bestanden
- beschikt over een pc
- bij voorkeur enige affiniteit heeft met natuur en milieu

Wij bieden
De mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu in de eigen leefomgeving en dat in samenspraak met een groep enthousiaste, betrokken en deskundige medebestuursleden en/of werkgroepleden.

De stichting beschikt niet over een eigen kantoor hetgeen betekent dat de werkzaamheden thuis worden verricht.
Tijdsbeslag ca. 5 uur per maand.
In overleg kan worden bepaald of hij/zij zitting neemt in het bestuur. De maandelijks vergadering van het bestuur duurt ca. 2 uur.
Begeleiding in overleg.

Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van onze stichting de heer B. de Wolf. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0302203122 of via info@milieuzorgzeist.com


2020-04-28
Wij zoeken versterking van het bestuur

Werkzaamheden
- het deelnemen aan de maandelijkse vergadering
- het mede bepalen welke richting de stichting in algemene en specifieke zaken kiest. Dus hoe kan bijv. in een milieukwestie het beste richting
overheid/bedrijfsleven worden geopereerd,  hoe kunnen wij onze communicatie met onze donateurs en de buitenwereld verbeteren,  hoe kunnen wij nieuwe
donateurs werven, hoe moet onze website eruit zien, wat komt er in onze Milieukrant, hoe gaan we met onze financiën om etc..

Wij vragen iemand die
- belangstelling heeft voor en affiniteit met natuur en milieu met name in Zeist e.o.
- specifieke kennis van het groen is niet nodig maar natuurlijk altijd welkom
- in staat en bereid is mee  te denken over alle zaken waarmee het bestuur wordt geconfronteerd
- bereid is in voorkomend geval een of andere activiteit op zich te nemen
- in staat en bereid is 2 uur per maand de bestuursvergadering bij te wonen

Wij bieden
De mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu in de eigen leefomgeving en dat in samenspraak met een groep enthousiaste, betrokken en deskundige medebestuursleden en/of werkgroepleden.

Tijdsbesteding in overleg.
De stichting beschikt niet over een eigen kantoor hetgeen betekent dat eventuele werkzaamheden thuis worden verricht en de bestuursvergadering bij de voorzitter worden gehouden.
Begeleiding in overleg.

Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van onze stichting de heer B. de Wolf. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0302203122 of via info@milieuzorgzeist.com


2020-04-28
Wie wil ons helpen om ruimtelijke ontwikkelingen in de regio te volgen?

Werkzaamheden
- het volgen van ontwikkelingen en kansen in het werkgebied van de stichting op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. natuur en ecologie
- het adviseren over welk standpunt het bestuur moet innemen t.a.v. bepaalde ontwikkelingen op dit gebied en welke acties de stichting zou moeten
ondernemen
- het samen met het bestuursleden acties bedenken en uitvoeren  wanneer het bestuur van mening is dat bepaalde ontwikkelingen ongewenst zijn
- de stichting vertegenwoordigen in overleggen waarbij ruimtelijk ontwikkelingen besproken worden (overheid, projectontwikkelaars en particuliere bewoners)
om zodoende al vroeg in het planproces dit proces gunstig te beïnvloeden voor ecologie en natuur
- artikelen m.b.t. dit onderwerp schrijven voor de website en nieuwsblad van de stichting

Wij vragen iemand die
- ondernemend, initiatiefrijk en samenwerkingsgericht is
- ervaring heeft met ruimtelijke planprocessen
- kennis heeft van en affiniteit met juridische procedures
- affiniteit heeft met natuur en milieu in de regio

Wij bieden

De mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu in de eigen leefomgeving en dat in samenspraak met een groep enthousiaste, betrokken en deskundige medebestuursleden en/of werkgroepleden.

Tijdsbesteding in overleg.
De stichting beschikt niet over een eigen kantoor hetgeen betekent dat de werkzaamheden thuis worden verricht.
Begeleiding in overleg.

Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van onze stichting de heer B. de Wolf. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0302203122 of via info@milieuzorgzeist.com


2020-04-27
Wij zoeken iemand voor bestuur of werkgroep die de PR-functie op zich wil nemen

Taak
- het opstellen van een PR- en communicatieplan en daaraan inhoud geven.

Doel hiervan is om enerzijds beter te communiceren met overheid en bedrijfsleven zodat meer naar onze voorstellen wordt geluisterd en anderzijds de bewoners van Zeist zodanig te informeren over wat wij doen dat zij zich als donateur opgeven. Daarnaast hopen wij te bereiken dat burgers de stichting meer informeren over wat er op natuur- en milieugebied in Zeist gebeurt.

Wij vragen iemand die
- kennis heeft op het gebied van PR en communicatie
- over de nodige vaardigheden in woord en geschrift beschikt om de ideeën waar de Stichting voor staat uit te dragen
- zelfstandig kan werken
- enthousiasme heeft voor en affiniteit met natuur en milieu
- bereid is op vrijwillige basis deze werkzaamheden te verrichten

Wij bieden
De mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu in de eigen leefomgeving en dat in samenspraak met  een groep enthousiaste, betrokken en deskundige medebestuursleden en/of werkgroepleden.

Tijdsbesteding in overleg.
De stichting beschikt niet over een eigen kantoor hetgeen betekent dat de werkzaamheden thuis worden verricht.
Begeleiding in overleg.

Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van onze stichting de heer B. de Wolf. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0302203122 of via info@milieuzorgzeist.com


2020-04-27
Wij zoeken iemand die de functie van webredacteur op zich wil nemen

Werkzaamheden
-
het beheren van de content
- het samenvatten van onderwerpen als introductie van files die als pdf achter de diverse dossiers hangen
- door het bestuur nodig bevonden aanpassingen van de website uitvoeren

Wij vragen iemand die
- in staat is de soms complexe onderwerpen kort, duidelijk en begrijpelijk samen te vatten
- een WordPress website kan beheren
- bij voorkeur enige affiniteit heeft met natuur en milieu
- meedenkt met het bestuur over verbetering van onze website en daarvoor ook voorstellen doet
- tevens meedenkt met het bestuur bij toekomstige ontwikkelingen o.a. met betrekking  tot het digitaliseren van onze infovoorziening vanuit de mogelijkheden
van de website
- bereid is op vrijwillige basis deze werkzaamheden te verrichten

Wij bieden
De mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren aan  natuur en milieu in de eigen leefomgeving en dat in samenspraak met enthousiaste, betrokken en deskundige bestuursleden en/of werkgroepleden.

Tijdsbesteding  in overleg.
De stichting beschikt niet over een eigen kantoor hetgeen betekent dat de werkzaamheden thuis worden verricht.
Begeleiding in overleg.

Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van onze stichting de heer B. de Wolf. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0302203122 of via info@milieuzorgzeist.com


2020-04-27
Wie wil ons helpen om circulaire economie in Zeist e.o. op de kaart te zetten?
Milieuzorg Zeist e.o. stelt zich ten doel om samen met andere natuur- en milieugroepen binnen de gemeente Zeist - en zo nodig ook binnen de omliggende gemeenten - een in ecologische zin gezond en evenwichtig milieu voor mens, dier en plant te bevorderen en te beschermen.

Werkzaamheden
- het volgen van ontwikkelingen en kansen in het werkgebied van de stichting op het gebied van circulaire economie
- in samenspraak met het bestuur acties bedenken en uitvoeren  om bij de gemeente, bedrijven en bewoners het onderwerp meer op de agenda te krijgen
- de stichting vertegenwoordigen in overleggen waarbij aan circulaire economie gerelateerde onderwerpen op de agenda staan
- artikelen m.b.t. dit onderwerp schrijven t.b.v. de website en het nieuwsblad van de stichting

Wij vragen iemand die
- ondernemend, initiatiefrijk  en samenwerkingsgericht is
- affiniteit heeft met gemeenten, bedrijven en ondernemers
- ervaring heeft met de transitie naar een circulaire economie
- bij voorkeur technische kennis heeft van grondstoffen en energie
- affiniteit heeft met natuur en milieu in de regio

Wij bieden
De mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu in de eigen leefomgeving en dat in samenspraak met enthousiaste, betrokken en deskundige bestuursleden en/of werkgroepleden..

Tijdsbesteding in overleg.
De stichting beschikt niet over een eigen kantoor hetgeen betekent dat de werkzaamheden thuis worden verricht.
Begeleiding in overleg.

Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van onze stichting de heer B. de Wolf. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0302203122 of via info@milieuzorgzeist.com