In memoriam  Berend Dijksterhuis

Eind vorig jaar 2021, ontvingen wij het bericht dat oud bestuurslid Berend Dijksterhuis op 90 jarige leeftijd is overleden. Hij was als iemand die niet uit de natuurbeweging kwam maar daar wel een grote affiniteit mee had. Na zijn pensionering was hij na een oproep daartoe in de media bij ons gekomen om actief te worden binnen de Werkgroep Communicatie. Met zijn ervaring als vormgever van wetenschappelijke publicaties, dat als medewerker van (o.a.) uitgeverij Koninklijke Brill NV, stelde hij in eerste instantie voor zijn ervaring in te zetten voor de Milieukrant. Die werd tot dat moment als een soort knipselkrant van allerlei berichten gemaakt, hetgeen overigens ook zo zijn charme had. Berend wilde daar toch een iets meer professioneel ogende krant van maken. Met de inhoud bemoeide hij zich niet. Soms las hij een artikel dat hem boeide wel aandachtig door en stelde daar bij onduidelijkheden ook wel eens  vragen over, hetgeen  vaak tot beter begrijpbare teksten leidde. Ook zocht hij bij de teksten passende illustraties. Zo verzorgde hij jarenlang, eerst vier keer per jaar en later twee keer per jaar, met grote gedrevenheid en kennis van zaken de Milieukrant van onze stichting. Op deze wijze leerden wij ook van hem en leverde hij ongemerkt ook de input voor tweetal publicaties van de Stichting uit die tijd, te weten ‘Zeister groen: Natuurlijk(er)’ en ook ‘Zeist in balans’.

Tegelijkertijd met zijn actieve deelname binnen de Werkgroep Communicatie was Berend ook actief als bestuurslid van onze stichting en wel als penningmeester. Daarnaast verzorgde hij de ledenadministratie. Bij hem thuis vonden wij elke maand onze vaste plek om te vergaderen, waar we altijd van harte welkom werden geheten. Aangezien hij wat slecht ter been was kon hij op deze wijze toch participeren in het maandelijkse bestuursoverleg. Zijn vrouw Ellen verzorgde dan steeds de inwendige mens met koffie, thee en wat versnaperingen. Zo’n vijftien jaar terug werden de bijeenkomsten hem eigenlijk teveel. Daarna heeft hij wel nog enige tijd de Milieukrant verzorgd, totdat ook dat hem teveel werd. Na een aantal jaren nog op afstand contact te hebben gehad met de Stichting waaraan hij altijd met zo veel plezier had meegewerkt is hij in december 2021 overleden. We bewaren goede herinneringen aan Berend en dan natuurlijk meteen ook aan de regelmatige uitgaven van de Milieukrant met als vermelding BD-productions van Berend Dijksterhuis. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.