Glasbak in 1972

Een van eerste grote successen van onze stichting was de introductie van de glasbak in Nederland vlak na haar oprichting in 1971. Aanvankelijk een vrijwel open container met twee schuifdeksels. Glas werd er in gegooid, maar kinderen konden erin kruipen en statiegeld flesjes eruit halen. Dat was niet zonder gevaar! Met de beide initiatiefneemsters namens de Stichting Milieuzorg Zeist e.o., de dames Riemens en Kuiper-Verkuyl, was afgesproken dat zij wekelijks rond de container de glasscherven zouden opruimen en de stoep aanvegen. Dat gebeurde dus ook gewoon. Op de foto Miep Kuiper-Verkuyl op latere leeftijd bij een moderne opvolger van de oorspronkelijk open glasbak. (Foto Kevin Hagens, Hagens fotografie)

Blikbak in 1974

Na het succes van de glasbak werd door onze stichting  ook het inzamelen van blik voorgesteld. Dit vanwege de grondstoffen die erin verwerkt waren. Van statiegeld op blik was nog geen sprake en dat is nu, 45 jaar later, nog steeds niet het geval. Aangezien er, ondanks acties als ‘Nederland schoon’ nog steeds veel blik bij het zwerfafval ligt, is na al die jaren besloten het statiegeld per 31 december 2022 in te voeren!

Op de foto een ondergrondse container voor plastic, metaal en drankverpakking, de huidige opvolger van de blikbak.