Ecoduct onder A12 bij Odijk

Mede door inspanningen van de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid-West  is er uiteindelijk ook een ecoduct onder de A-12 gekomen nabij het landgoed Rijnwijck. Door de aanleg van tal van faunapassages kunnen dieren nu gemakkelijk hun weg kunnen vinden van het Kromme Rijngebied naar het Vechtplassengebied.