De S-8: Westelijke randweg van Zeist vanaf 1972

De aanleg van de S-8 langs de buitenrand van Zeist-West is na hevige protesten en handtekeningenacties uiteindelijk niet doorgegaan. De gezamenlijke werkgroepen S-8, waaronder de Stichting Milieuzorg Zeist e.o., hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het open weide gebied is er nog steeds en dit is een belangrijke ecologische corridor voor dieren die zich van het Kromme Rijngebied naar het Vechtplassengebied ten noorden van Utrecht willen verplaatsen.  Met name ook de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid-West, waarin diverse organisaties zijn vertegenwoordigd en waar onze stichting deel van uit maakt, heeft zich voor het behoud van de bijzondere waarden van dit gebied ingezet. Dat o.a. met de folder: ‘Natuur verbinden en behouden’.