De S-6: Oostelijke randweg van Zeist vanaf 1972

De aanleg van de S-6 ten oosten van Zeist dwars door het bos is aanvankelijk door protesten, waaronder een manifestatie in het (toenmalige) Boschlust (met maar liefst 1500 bezoekers) en ook aandacht bij de NOS, tegengehouden.

Uiteindelijk is in 2010 na veel onderzoek en ook overleg met de bewonersgroepen en de lokale natuur- en milieuorganisaties, waaronder onze stichting, besloten een alternatief te realiseren waarbij grotendeels gebruik werd gemaakt van het tracé van de Krakelingweg. Twee wegen gescheiden door een brede middenberm met aanplant van bomen waardoor dieren de weg via de boomkruinen veilig kunnen passeren. Met op verschillende plaatsen tunnels voor de dieren die zich via de grond voortbewegen. Langs de weg zijn rasters aangelegd zodat de dieren naar de tunnels toe worden geleid worden.

Omdat de weg binnen de bebouwde kom ligt is de maximum snelheid 50 km. Dat maakt de weg ook gemakkelijker over te steken voor dieren.