bijgewerkt 03-04-2020

Wat hebben we bereikt?

Op ons initiatief en/of mede op ons initiatief:

  • Is in Zeist de eerste glasbak in Nederland geplaatst.
  • Is er in Zeist een Kringloopcentrum gekomen.
  • Is de aanleg van twee randwegen langs Zeist voorkomen (S6 en S8).
  • Is de aansluiting van Zeist-West op de A28 voorkomen met als gevolg de aanleg van het wildviaduct bij Oostbroek.
  • Is het Natuurpark De Brink tot stand gekomen.
  • Is het Ecologisch Groenbeheer binnen de gemeente Zeist ingevoerd.
  • Is de chemische bestrijding van onkruid afgeschaft.
  • Is het Schoolbiologisch Centrum NMC tot stand gekomen.
  • Gaan projectontwikkelaars steeds meer het belang ervan inzien om bij hun plannen rekening te houden met de Ecologische Hoofd Structuur rondom Zeist doordat wij daar steeds weer aandacht voor vragen.
  • Zijn door overleg te voeren met ProRail bij de herinrichting van de parkeerplaats bij station Den Dolder ca. 100 bomen gespaard gebleven.