"De natuur en de invloed van elektromagnetische straling op flora en fauna".

 

Vanuit de Stichting Stralingsbewust Zeist willen wij graag onze activiteiten meer onder de aandacht van de inwoners van Zeist brengen.

Momenteel zijn wij bezig met het organiseren van een informatieavond die zal plaatsvinden op dinsdagavond 23 mei a.s. in het Torenlaantheater.

Het thema van deze bijeenkomst is: "De natuur en de invloed van elektromagnetische straling op flora en fauna".

Naar onze mening is dit een onderbelicht, maar zeker voor Zeist met zijn groene omgeving belangrijk onderwerp om diepgaand bij stil te staan.

 

Voor deze avond hebben wij de in ons land bekende spreker Sylvia Slegers uitgenodigd. 

Zij heeft zich uitgebreid in dit thema verdiept en hierover gepubliceerd.

Om een indruk van haar bevindingen te geven, hebben wij met haar toestemming een artikel op onze website geplaatst:

 https://stralingsbewustzeist.nl/worden-bomen-ziek-van-elektromagnetische-straling/.


In april 2021 hebben wij als een groep bezorgde burgers een startsubsidie ontvangen van de gemeente Zeist om voorlichting te geven over elektromagnetische straling en mensen die hiervoor gevoelig zijn te helpen en te adviseren.

Aanleiding voor de toekenning van dit subsidie was een initiatiefvoorstel van een aantal raadsleden, dat unaniem is aangenomen.

Onlangs hebben we over onze activiteiten en bevindingen een onderhoud gehad met de verantwoordelijk wethouder Angèle Welting.

Zij gaf hierin aan dat zij de door ons ingeslagen weg ondersteunt en ook vindt dat meer bekendheid over de invloed van elektromagnetische straling belangrijk is.

 

Met de startsubsidie is het voor ons mogelijk geworden om een aantal informatieavonden te organiseren, een website te bouwen, meetinstrumenten voor straling aan te schaffen en op aanvraag bij mensen thuis gratis indicatieve metingen te verrichten en advies te geven.

Daarnaast doen we mee aan de internationale actie van Global EMF Monitoring; een actie waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn om de elektromagnetische straling in  kaart te brengen.