Groene Lezing: ‘Basiskwaliteit Natuur’

001kievit

Groene Lezing: ‘Basiskwaliteit Natuur’ biedt handvatten om biodiversiteit te herstellen, door Aster Boeschoten van de Vogelbescherming
Op 23 mei 2023 geeft Aster Boeschoten, adviseur bij Vogelbescherming Nederland een lezing over Basiskwaliteit Natuur.
Vogelbescherming pleit voor Basiskwaliteit Natuur, een minimum niveau waar onze omgeving aan zou moeten voldoen om deze leefbaar te houden voor de natuur en daarmee ook voor de mens.

Soorten zijn volgend aan een landschap, dus de manier waarop wij dat landschap veranderen, bepaalt welke dieren er voorkomen en verdwijnen. Als zelfs de gewone soorten het moeilijk krijgen, zoals nu het geval is met bijvoorbeeld de huismus, spreeuw en kievit, dan is er iets mis met dat leefgebied.

Door milieu, inrichting, beheer en gebruik aan te passen kan de basiskwaliteit bereikt worden, wat deze algemene soorten ten goede komt. Hier gelden minimum vereisten voor, welke in de vorm van richtlijnen kunnen worden meegegeven. Basiskwaliteit Natuur gaat uit van het positieve: landschappen kunnen zo hersteld worden met streekeigen elementen en groenblauwe verbindingen dat het ook de biodiversiteit ten goede komt. Dat geldt voor zowel het landelijke als het stedelijke gebied.

Daarnaast zorgt Basiskwaliteit Natuur voor een verbinding tussen mens en natuur: het is fijn wonen in een soortenrijke woonwijk en een bedrijventerrein dat ruimte biedt aan natuur vormt ook een prettiger werkplek. Door de komst van de Omgevingswet moet elke gemeente al een visie opstellen, daar kan een basiskwaliteit voor natuur in verwerkt worden. Aster wil graag ook in gesprek gaan met de aanwezigen over wat basiskwaliteit Natuur kan betekenen voor Zeist en omgeving.

Aster Boeschoten
Aster Boeschoten is van huis uit natuurbeheerder, natuurbeschermer en natuurvorser. Binnen Vogelbescherming Nederland werkt ze aan Basiskwaliteit Natuur. Als initiator van Basiskwaliteit Natuur speelt Vogelbescherming een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit concept en het verbinden van partijen die eraan werken.

Groene lezing
Dit is de tweede lezing in een reeks van vier die KunstenHuis Idea in 2023 organiseert samen met de lokale natuur- en milieuorganisaties Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV, IVN, De Boswerf, de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) en de Volksuniversiteit Zeist.
De lezing vindt plaats op dinsdag 23 mei 2023 bij Bibliotheek Zeist, Markt 1, Zeist, aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
Kosten: € 7,50 / € 5,00 voor leden samenwerkende natuur- en milieuorganisaties, leden ASZ en leden van de Bibliotheek van KunstenHuis Idea.
Kaartverkoop: via de website https://kunstenhuisidea.nl, bij de bibliotheken van KunstenHuis Idea en bij de entree van de zaal (indien voorradig). Betalen in de bibliotheek en bij de entree van de zaal kan uitsluitend per pin.